กรุณางดใช้งาน กำลังปรับปรุงระบบ

ยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจ กิฟฟารีน

ยินดีต้อนรับสู่ทีมงาน สกายไลย์ ยูนิตี้

วันนี้! โอกาสเป็นของคุณแล้ว

  • โอกาส ที่จะสร้าง รายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดือน
  • เรามีโค้ช เรามีที่ปรึกษาให้ เปรียบเสมือนคุณคือ... เจ้าของธุรกิจ 
  • เคล็ดลับและสิ่งดีๆ มากมายที่เรามีให้... ( เฉพาะทีมงาน สกายไลน์ ยูนิตี้ เท่านั้น!!! )
  • เทคนิค แนวคิดและหลักการที่จะช่วยให้คุณสามารถ สร้างธุรกิจหลักแสนได้
  • เครื่องมือการทำธุรกิจออนไลน์ระดับมืออาชีพ ที่มีมูลค่ามหาศาล แต่คุณจะได้รับไป  แบบฟรีๆ
  • เทคนิคที่ทำให้ Internet ทำเงินให้คุณตลอด 24 ชั่วโมงระบบห้องประชุมออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน จากที่บ้าน 
  • Training Online System ด้วยระบบสอนงาน Step by Step แบบออนไลน์ ให้คุณทำงานเป็น
  • อื่นๆ อีกมากมายที่มีไว้ให้ สำหรับคุณหรือผู้ที่ต้องการมีรายได้จริงๆ พร้อมที่จะเรียนรู้กับระบบของเรา

        กิฟฟารีน คือ ธุรกิจเครือข่ายชั้นนำระดับประเทศในวงการอุตสาหกรรมขายตรงไทย ที่ก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมแพทย์ และเภสัชกรไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2539 ด้วยแนวคิดในการเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรม โปรงใส ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพทีมีประสบการณ์ในวงการธุรกิจเครือข่ายกว่า 20 ปี ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลดำเนินงานตามกรอบจริยธรรม และ รักษาจรรยาบรรณภายใต้กรอบกฎหมายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

        กิฟฟารีน ดำเนินธุรกิจด้วยสภาพคล่องทางการเงินนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดดำเนินการด้วยเงินลงทุน 100,000,000 บาท โดยไม่มีภาระหนี้สินกับบริษัทเงินทุนหรือธนาคารใด ๆ กิฟฟารีนมีอาคารสำนักงานและโรงงานผลิตเป็นของตนเอง มีการเติบโต้ด้านยอดจำหน่าย จำนวนนักธุรกิจ และสำนักงานบริการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังมีสินทรัพย์โดยรวมกว่า 7,000,000,000 บาท ในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร อาคาร ที่ดิน สำนักงานและโรงงาน

        กิฟฟารีน ยังขยายตลาดสู่ต่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ทีมงานสกายไลน์ยูนิตี้

ที่ ชื่อ - สกุล รหัส วันที่ จังหวัด
1 อภัสรา จั่นขุนทด 82019398 4 พ.ย. 2560 นครราชสีมา
2 วราภรณ์ นุยโฮม 17165610 16 พ.ค. 2559 ขอนแก่น
3 นิภาพร โสมสิ่ง 17165370 30 เม.ย. 2559 นครราชสีมา
4 จิตรวิไล ไวจันทึก 17165133 9 เม.ย. 2559 นครราชสีมา
5 สายสุรีย์ งามพันดุง 17158553 21 มี.ค. 2559 นครราชสีมา
6 อัญชลี พหุลรัต 17164543 19 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
7 ชมพูนุท ปานท่าไม้ 17164315 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
8 นัจกร ยศปราณี 17164110 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
9 จารุวรรณ เจริญสุข 17163852 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
10 พชร พ่วงอินทร์ 17163525 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
11 ไชยพิพรรธน์ ภู่กันแก้ว 17160608 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
12 ทองชอบ ขันโคกกรวด 17158882 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
13 รังสินันท์ กลิ่นศรีสุข 17161737 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
14 สุพรรษา เชื้อหลง 17161738 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
15 เขมวันต์ หวังนอก 17161739 16 ก.พ. 2559 จังหวัด
16 ปัทมา พันหมวด 17162037 16 ก.พ. 2559 จังหวัด
17 ภูมรินรัตน์ สุขอุ้ม 120000871 16 ก.พ. 2559 จังหวัด
18 นิคม สุบิน 17141405 16 ก.พ. 2559 จังหวัด
19 เบญจวรรณ ทบศรี 17156405 16 ก.พ. 2559 จังหวัด
20 สุชาดา เรียงพิมาย 17156406 16 ก.พ. 2559 จังหวัด
21 บัวหลวง เด่นสรศิริ 17160790 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
22 วสันต์ และมาน 17149032 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
23 นารีรัตน์ ยงยิ่งยืน 17160817 16 ก.พ. 2559 นครราชสีมา
24 ชานนท์ คงทรัพย์ 17000024 14 ก.พ. 2559 เชียงใหม่
25 กัญยา ภาคสันเทียะ 17000022 12 ก.พ. 2559 นครราชสีมา

ยอดผู้เข้าชม เว็บไซต์

ความเติบโต ทีมงานสกายไลน์ยูนิตี

พ.ศ 2550 จำนวน 200 คน
พ.ศ 2553 จำนวน 300 คน
พ.ศ 2555 จำนวน 600 คน
พ.ศ 2559 จำนวน 800 คน

ติดตามความเคลื่อนไหว Facebook

กรุณางดใช้งาน กำลังปรับปรุงระบบ